P. Czado, J. Waloszek., D. Smolorz, Górnoślązacy w polskiej i niemieckiej reprezentacji narodowej w piłce nożnej – wczoraj i dziś. Sport i polityka na Górnym Śląsku, Gliwice – Opole 2006

 

Das deutsch-polnische Abkommen über Oberschlesien vom 15.05.1921, Oberschlesische Volksstimme, 1922

 

D. Gawrecki, Czeska prasa w Opawie o Morawianach na Śląsku Pruskim. Studia Śląskie t. 48, 1989

 

A. Herzig. K. Ruchniewicz, M. Ruchniewicz, Śląsk i jego dzieje, Wrocław 2012

 

Historia Górnego Śląska. Polityka, gospodarka i kultura regionu europejskiego, red. J. Bahlcke, D. Gawrecki, R. Kaczmarek, Gliwice 2011

 

Z. Kapała, W. Lesiuk, M. Wanatowicz, Górny Śląsk po podziale, Bytom 1997

 

B. Linek, Odniemczanie województwa śląskiego w latach 1945 – 50, Opole 1997

 

V. Plaček, Prajzáci aneb k osudům Hlučinska 1742 - 1960, Hlučin - Kravaře 2000

 

J. Rogall, Die Deutschen in Polen, [w:] Informationen zur Politischen Bildung nr 267, 2000

 

H. Rogmann, Schlesiens Ostgrenze im Bild, Breslau 1936

 

S. Rosenbaum, Aparat bezpieczeństwa województwa katowickiego wobec proniemieckich postaw ludności rodzimej od lat pięćdziesiątych do siedemdziesiątych XX w., [w:] Aparat Bezpieczeństwa Polski Ludowej wobec mniejszości narodowych, etnicznych oraz cudzoziemców, red. J. Syrnyk, Warszawa 2009

 

Śląsk i Ślązacy, red. J. Bahlcke, Warszawa 2001

 

D. Smolorz, Na granicy: rzecz o czasach, ludziach i miejscach / Grenzgänger: Erzählte Zeiten, Menschen, Orte, Gliwice 2008 48/2013

 

D. Smolorz, M. Kordecki, Górny Śląsk. 20 historii z XX wieku, Gliwice 2010

 

D. Smolorz, Kibicowskie emocje z historią w tle [w:] Wochenblatt.pl, 48/2013

 

W. Volz, Zum oberschlesischen Problem, Gleiwitz 1930

 

Th. Urban, Deutsche in Polen. Geschichte und Gegenwart einer Minderheit, München 1994

 

M. Wiatr. Grasz dla nas czy przeciwko nam?. Sport na Górnym Śląsku a doświadczenie europejskiego pogranicza [w:] Dialog, Magazyn Polsko-Niemiecki 99 (2012)